BU ÜRÜNÜ KENDİNE ÖZEL TASARLA

Hz. Süleyman Yüzüğü

435,00 TL
 • 3715
1
Stokta Yok

Hz. Süleyman Yüzüğü

Hz. Süleyman yüzüğü; son dönemin favori aksesuarlarının başında yer almaktadır. Göz kamaştıran tasarımlarının yanı sıra gizemli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çeken Hz.Süleyman’ın yüzüğü Elmas İş gümüş tasarım atölyesinde sizleri bekliyor.

Hz.Süleyman yüzüğü efsanelere konu olan ve gücü temsil eden bir yüzüktür. Bu yüzüğün Tanrı tarafından Hz.Süleyman’a verilen bir aksesuardır. Aslında Hz.Süleyman’ın yüzüğü bir mühürdür. Bu yüzüğü Müslümanlar mühür olarak kullanırken Hz.Süleyman onu yüzük olarak kullanmayı tercih etmiştir.

Mührü Süleyman yüzük olarak da adı geçen bu aksesuar meleklerin ve sayılı insanların bildiği Tanrı’nın gizli ismini yani “İsmi Azam Duasını” saklamaktadır.

Gizli bir güce sahip olduğu düşünülen bu yüzüğü taşıyan kişiye güç ve olağan üstü güçler bahşettiği söylenmektedir.

Günümüzde de oldukça popüler olan bu yüzük ile sizde hem şık olabilir hem de efsanelere konu olan bir aksesuarı parmağınızda taşıyarak dikkat çekici olabilirsiniz.

Sırlar ile dolu ve gizemli bir yüzük olan Mührü Süleyman yüzüğünün hikayesine gelin hep birlikte bakalım.

Ürün Özellikleri

• 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
• Yüzük modelinde altın kaplama yapılmıştır.
• Yüzük boyu 21 mm ve ±18 gr’dır.

• Tüm ürünlerimiz el işçiliği ile üretilmektedir.
• Ömür boyu bakım ve onarım garantilidir. 

Hz. Süleyman Yüzük Hikayesi

Hz.Süleyman yüzük hikayesi nedir gelin hep beraber öğrenelim:

Binlerce sene önce yeryüzünün büyülü dönemlerinde insanın henüz gönül gözünü kaybetmediği zamanlarda efsanevi güçlere sahip olan bir kral yaşarmış. Bu kral yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuş.

İnsanlara, hayvanlara ve cinlere hükmeden bu kralın adı Hz.Süleyman imiş. Efsanelere göre İsrail soyundan olan bu kralın olağan üstü güçleri varmış. Kendisine insanlardan, cinlerden, kuşlardan ve akarsulardan ordular tahsis edilmiş.

Rüzgarlara binip günlerce sürecek upuzun yolları bir çırpıda aşarmış. Emrindeki kuşları görevlendirip düşman sahasında keşifler yaptırırmış.

Cinlerin görünmez ve anlaşılmaz yetileri ile devasa saraylar inşa ettirir ve kaldırılması imkansız olan sanat eserleri yaptırırmış. Bütün bunları yaparken de adaleti ve güzelliği mutlaka önde tutarmış.

Hz.Süleyman efsanesini zirveye taşıyan bir yüzük varmış. Bu yüzüğün Tanrı tarafından Hz.Süleyman’a bahşedildiği kabul edilirmiş. Kimi söylentilere göre bu yüzük aslında Adem’in taşıdığı ve ona ait olan bir yüzükmüş.

Adem bu yüzüğü cennetten çıkarılırken arşa bırakmış. Daha sonrasında ise Cebrail bu yüzüğü bulmuş ve Allah’ın emri ile Hz.Süleyman’a vermiştir.

Kelime anlamıyla Süleyman’ın mührü anlamına gelen mührün şekli kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir süreden sonra kabul edilen sembol İsrail bayrağında ve İslam dünyasında uzun yıllar kutsal sayılmıştır.

Bu sembol cami, medrese, mezarlık ve geçitlerde, padişahların gömleklerinde ve yüzüklerinde tılsım olarak başköşelerde yerini almıştır.

Geçmiş dönemde bu yüzük farklı isimler ile anılmıştır. Müslümanlar tarafından “Hatem-i Süleyman” olarak anılan mühür, Hristiyan alemin de ise Hz.Davud nedeniyle “Davut Yıldızı” ismi ile anılmıştır.

Bu yüzük yani mühür birbirine geçmiş biri ters bir düz üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir.

Hz.Süleyman’ın Hayatı?

Hz.Süleyman Gazze’de doğmuştur. Babası Hz.Davud’dur. Babası vefat ettiğinde Hz. Süleyman 12-13 yaşlarında küçük bir çocuktur. Hz.Süleyman da babası gibi önce hükümdar sonra da peygamberlik makamına layık olmuştur.

Küçük yaşlardan beri herkese iyilik ve sevgi ile yaklaşan Hz.Süleyman adaletli bir peygamber olarak yaşamını devam ettirmiştir.

Kendisine Allah tarafından saltanat bahşedilmiştir. Hükümdar ve peygamber olarak oda dünyaya hükmetmiştir.

Kutsal kitap Kuran-ı Kerim başta olmak üzere hadis, tefsir ve tarih kitaplarında hükümdar-peygamber olarak Hz.Süleyman’ın üstün yeteneklerinden ve gücünden detaylı olarak bahsedilmiştir.

Kuran da on altı yerde ismi geçen Hz.Süleyman’ın, Hz.Davud’un oğlu ve varisi olduğu, üstün yeteneklere sahip, hakim, adaletli ve anlayışlı bir kul olduğu bildirilmiştir.

Üstün zekası, hikmeti ve engin bilgileri ile olayları kolayca çözmesi gibi pek çok yeteneğinden bahsedilmiştir. (el-Enbiya 21/78-79; Neml 27/15, 16, 19; 20, 27, 34, 40; Sad 38/30)

Kutsal kitap Kuran-ı Kerim de Hz.Süleyman’ın güzel bir kul olduğunu her daim Allah’ın yoluna yöneldiğine ve Allah katında önemli ve değerli bir yere sahip olduğu bildirilmiştir.(Sad 38/30,40)

Hz.Süleyman’ın yeryüzündeki tüm cin ve hayvanlara hükmettiği söylenmektedir. Kendisine verilmiş olan saltanatı her daim insanlar için kullanmış ve onlara faydalı olabilmek için çaba sarf etmiştir.

Halkı için birçok faydalı şey yapmıştır. Bunların başında köprü, yol ve binalar gelmektedir. Sahip olduğu imkanlarının çoğunu halkı için seferber ilan etmiş ve onlara yardımcı olmuştur.

Üstün güçlere ve yetenekler sahip olan Hz.Süleyman’ın ayrıca Mescid-i Aksayı(Beyt-i Makdis’i) yedi yılda inşa ettiği söylenmektedir.

Halkı için faydalı işler yapan Hz.Süleyman Yemenin Sebe şehrinde hayatını sürdüren Belkıs ile evlenmiştir. Son nefesini ise kendi için cinlere yaptırdığı sarayın yapılışını izlerken asasına dayanıp tefekkür ederken Kudüs’te vermiştir.

Hz.Süleyman Yüzüğündeki Dua

Hz.Süleyman yüzüğündeki dua her zaman merak edilmiştir. Bilindiği üzere bu mührün cennetten geldiğine inanılmıştır. Allah tarafından Azrail’e verilen bir emir ile bu yüzük Hz.Süleyman’a verilmiştir.

Mühür yani yüzük sadece meleklerin ve sayılı insanların bildiği Tanrı’nın gizli ismini yani “İsmi Azam Duasını” içinde saklamaktadır.

Kuran-ı Kerimde yer alan bilgilere göre Hz.Süleyman verilen nimetler ve üstünlükler sebebi ile şöyle dua etmiştir. “Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın”.

Bunun üzerine “ Bizde istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik” buyurulmuştur.

“İşte bu bizim bağışımızdır, ister ver ister elinde tut” ifadesi ile gücün ve kuvvetin tamamen kendisine verildiği belirtilmiştir.(Sad 38/35-39)

Hz. Süleyman Yüzüğü Anlamı

Hz.Süleyman yüzüğü anlamı oldukça dikkat çekicidir. Günümüzde de kabul gören bu sembolün göğün ve yerin birleşmesini işaret ettiğine inanılmaktadır. Üzerinde yer alan iki üçgenden biri göğe diğeri ise yere dönük şekildedir.

Bu sembol bir yanı ile insan varlığına ait beden ve ruhun gösterirken bir yanı da dişil ve erip prensipleri, maddi ve manevi olan değerler bütünlüğünü ifade etmektedir.

Taşıdığı anlam sebebi ile geçmiş tarihler de Müslümanlar tarafından sıklıkla kullanılan bu sembolün birçok cami, medrese ve köprüler de izlerine rastlanılmıştır.

Aslında yüzükte kullanılan sembol doğunun Yin ve Yang felsefesine benzer bir semboldür. Bu felsefe dünyaya giriş ve çıkış noktalarını temsil etmektedir. Kimi görüşe göre ise bu sembol sadece iki piramitin bir araya gelmesinden oluşmuştur.


Hz. Süleyman Yüzüğü Takmak

Hz.Süleyman yüzüğü takmak birçok şeye iyi gelmektedir. Günümüzde de meraklıları tarafından oldukça yoğun ilgi gören yüzüğün faydalarını gelin hep beraber inceleyelim;

 • Bu yüzüğün taka kişiye şans getirdiğine inanılmaktadır.
 • Zamanla rızk, kısmet ve şans kapılarını açtığı söylenmektedir.
 • Kullanan kişinin ruhsal gücünü arttırdığına inanılır.
 • Takan kişinin zamanla doğaüstü güçlere sahip olacağı söylenir.
 • Kullanan kişiye zenginlik getireceğine inanılır.
 • Kişileri cinlerden ve sihirden koruduğu söylenir.
 • Bu mührü kullanan kişiye insanların saygı duyacağına ve hürmet göstereceğine inanılır.
 • Taşıyan kişiyi büyüye karşı koruduğu söylenir.
 • Kaza ve belaya karşı takan kişiyi koruduğu bilinmektedir.

Mühr-ü Süleyman Hakkındaki Efsaneler

Yerlere, göklere, insanlara, cinlere ve hayvanlarla hükmetmesi ile bilinen hükümdar-peygamber Süleyman yüzüğü hakkında pek çok efsane vardır. En dikkat çeken ve bilinen efsaneler aşağıda olduğu gibidir:

 • Süleyman bir gün değerli yüzüğünü cariyesine emanet eder. Dillere destan olan ve Süleyman’ın gücünün geldiğine inanılan yüzük Süleyman’ın kendi suretine bürünen bir cin tarafından çalınır.

Yüzüğün çalınmasından sonra birçok fitne ve fesatlık yaşanır. Sonu gelmeyen söylentiler etrafta dolanır durur.

 

Bu söylentiler sonucunda Hz.Süleyman sahip olduğu her şeyi kaybeder. Ama bir son gibi görünen bu olay aslında her şeyin başlangıcıdır.

Mührün yokluğunda oldukça sıkıntılı ve zor günler geçiren Hz.Süleyman’ın bu dönemde kendisindeki asıl mührü yani “ Mührü Süleyman’ı” bulunduğu söylenmektedir.

Bu yüzük ile ilgili bir başka efsane ise şöyledir:

 • Süleyman peygamber bir gün yıkanırken yüzüğünü çıkartıp bir kenara koyar. Daha sonra bir hırsız tarafından yüzük çalınır. Çalan kişinin bu yüzük sayesinde 40 yıl saltanat sürdüğü rivayeti vardır. Fakat oda çaldığı mührü denize düşürür. Böylece sürdüğü saltanatta sona erer.

Denize düşen mührü bir balık yutar. Sonrasında Süleyman o balığı bulur ve karnını yararak yüzüğü çıkarır ve parmağına takar. Kaybettiği saltanatına da böylelikle tekrardan kavuşmuş olur.

Bu efsaneden de anlaşılacağı üzere Mührü Süleyman gücün, iktidarın ve saltanatın sembolü olarak kabul edilmiştir.

Hatta bu mühür hakkında bilinen ve sizin de mutlaka duymuş olduğunuz bir söz vardır. “ Mühür kimde ise Süleyman odur”.

Hz Süleyman’ın Yüzüğü Nerede?

Hz.Süleyman’ın yüzüğü nerede sorusuna en son Ekim 2017 yılında yapılan bir baskın haberi cevap vermektedir.

Habere göre Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı bulunan Kızılcaören de bulunan bir köy evine ekipler tarafından baskın düzenlenmiştir.

Bu baskın sonucunda Hz.Süleyman’a ait olduğu tahmin edilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerlerinde İbranice yazıların ve işaretlerin bulunduğu 5 altın kitabeye de rastlanmıştır.

Bunun dışında üzerinde İbranice yazı ve işaretlerin yer aldığı altın görünümlü boğa figürlü heykele ve 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe bulunmuştur.

Bu eserlerin uzmanlar tarafından incelendikten sonra Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildikleri bilgisi verilmiştir.

Hz.Süleyman Yüzüğü Fiyatı

Hz.Süleyman yüzüğü fiyatı kullanılan materyalin oranına ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir.

Gümüş ya da altın kullanılarak tasarlanıp üretilen bu yüzüklerin tasarımlarında yer alan değerli ve yarı değerli taşlar da tabi ki fiyat farkı yaratmaktadır.

Gümüş olan yüzükler altın kullanılarak üretilen yüzüklere nazaran biraz daha uygun fiyatlıdır.Günümüz teknolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi de takı yapımında kullanılan malzemelerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaktadır.

Kaliteli malzemeler ve değerli taşlar kullanılarak tasarlanıp üretilen kişiye özel takılarda standart modellere nazaran yüksek fiyatlardadır.

Hz.Süleyman Yüzüğü Satın Al

Hz.Süleyman yüzüğü satın almak isterseniz doğru yerdesiniz. Diğer bir adıyla Mührü Süleyman yüzüğünün en güzel modellerine Elmas İş gümüş tasarım atölyesi ayrıcalığı ile sahip olabilirsiniz.

Gücün, iktidarın ve gizemin gücünü içinde bulunduran bu gümüş yüzükler ile girdiğiniz ortamlarda dikkat çekici olabilirsiniz.

Özel günlerde ya da günlük hayatınızda kombimleriniz tamamlamak ve stil sahibi olduğunuzu kanıtlamak isterseniz sizde bu özel yüzüklerden seçim yapabilirsiniz.

Hz.Süleyman Yüzüğünde Doğru Adres Elmas İş

Elmas İş gümüş tasarım atölyesi olarak 1947 tarihinden bugüne titizlik ile sizler için koleksiyon hazırlamaktayız.

Birbirinden şık ve garantili ürünler ile modayı takip edebilir ve şıklık yarışında bir adım önde olabilirsiniz.

Özel günlerde de kendiniz ya da sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz 925 ayar gümüş yüzükler ile fark yaratabilir ya da sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Uzman ekibimiz ile modayı takip eden tasarımlar yapmakta ve üretmekteyiz. Aksesuarlarımızın her biri 925 ayar gümüş olup isteğinize bağlı olarak 10 ayar ya da 14 ayar sarı ya da beyaz altın kullanılarak da üretilmektedir.

Müşteri memnuniyeti bizim için oldukça önemlidir. Bu sebeple ürünlerimizin her biri ömür boyu bakım ve onarım garantisi altındadır.

Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo ve uygun ödeme imkanları ile beğendiğiniz aksesuarlara hızlıca sahip olabilirsiniz.

Gümüşün adresi Elmas İş gümüş tasarım atölyesi…

Mührü Süleymen Gümüş Yüzük
modelini buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm dini yüzükler modellerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Gümüşün Kararmasına Sebep Olan Durumlar
Gümüş elementi havadaki hidrojen ve kükürt ile etkileşime geçerek kararır. Bunun dışında takıların üzerine parfüm gelmesi, başka takılarla aynı yerde bulunması, rutubetli ortamlarda durması, kimyasal ürünlerle temas etmesi ve ter gibi dış etkilerin tesirinde kalması ile daha fazla kararma meydana getirir. Ancak kararma durumu, çözümü olmayan bir problem değildir. Elmas İş’ten alacağınız her ürün ömür boyu garanti kapsamındadır. Rahatlıkla parlatılıp ilk günkü haline döndürülmektedir.

Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim?
Yüzük ölçünüzü en net gümüş veya altın yüzük satışı yapılan bir mağazadan öğrenebilirsiniz. Yüzük ölçünüzü öğrenmek için tıklayınız.

Sitemizden Yaptığınız Alışverişlerde
Siparişinizin alınmasından itibaren teslim süremiz 7 iş günüdür. (Özel üretim ve el işçiliği ürünler için lütfen Müşteri Temsilcimiz ile görüşünüz.) Siparişiniz yapıldıktan sonra Türkiye’nin her noktasına anlaşmalı kargo şirketimiz ile 3 iş günü içerisinde teslim edilmektedir. Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.

Kişiselleştirilmiş ürünlerde iade ve değişim yoktur.

 

Elmas İş, size en iyi alışveriş hizmetini sunabilmek için çerez kullanmakta. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz durumunda, çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerezler hakkında daha fazla bilgi ve
nasıl reddedeceğinizi öğrenin.